top of page

Valve Jürisson

14. apr 1933

Jurisson, Valve.jpg

Valve Jürissoni võib pidada muusikaraamatukogunduse alusepanijaks Eestis. Juhtides üle 20 aasta (1968–1988) Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Riikliku Raamatukogu muusikaosakonda, kujundas ta sellest Eesti ühe täielikuma muusikakogu, arendas muusikaraamatukogude koostööd ning lõi traditsiooni koostada meie väljapaistvate heliloojate ja muusikateadlaste bibliograafiaid.

Valve kuulub raamatukoguhoidjate põlvkonda, kes alustas raamatukogunduse ja bibliograafia õpinguid Tartu Riiklikus Ülikoolis (1963), kuid diplomi sai Tallinna Pedagoogilisest Instituudist (1969). Muusikaosakonna juhatajana oli igati abiks muusikaline keskharidus, samuti varasem kogemus õpetajaametist ning teaduritööst Eesti NSV Riiklikus Teatri- ja Muusikamuuseumis.

Side muusikute ning elava muusikaga tuli raamatukogutöös kõige otsesemalt kasuks. Olles kursis valdkonna tegevuse ja vajadustega, alustas Valve muusikabibliograafiate koostamist. Ta on kokku pannud Mart Saare, Veljo Tormise, Karl Leichteri, Eduard Tubina ning Vardo Rumesseni personaalbibliograafiad. Tema initsiatiivil alustati 1979. aastal retrospektiivse bibliograafia „Eesti noodid 1918–1944“ koostamist. Vahepeal töö küll seiskus, kuid arvestades kajastatava perioodi keerukust, tuli see lõpptulemusele tõenäoliselt kasuks. Nii ilmus trükiväljaanne üle kahekümne aasta hiljem (2001–2003). Valve ise on ühes intervjuus bibliografeerimise kohta öelnud: „See on nauding. Tunned, kuidas näiliselt tehnilise töö juures saad palju endale tagasi.“

Muusikaraamatukogude tihe koostöö sai alguse just Valve eestvedamisel 1960.–70. aastatel. Tema ametisoleku ajal külastati rahvaraamatukogusid, peeti kohapeal loenguid, komplekteeriti tsentraliseeritult heliplaate ning koostati juhendeid töö paremaks korraldamiseks. Rahvaraamatukogude abistamine ning toetamine noodi- ja plaadifondi kujundamisel oli nõukogude ajal riikliku raamatukogu muusikaosakonna ülesanne.

Valve on suutnud õnnestunult ühendada muusika ja raamatukogu. Kõike, mida Valve ette võtab, teeb ta täieliku pühendumise ning kirega. Endised kolleegid iseloomustavad teda kui säravat, innustavat ja energilist inimest.

Katre Riisalu

bottom of page