top of page

Vaike Oro

15. okt 1936 - 5. dets 2019

Oro, Vaike (3).JPG

Peaaegu pool sajandit oli Vaike Oro Jõgevamaa raamatukogunduse eestvedaja ning aktiivne kultuuri ja ühiskonnaelu tegelane Põltsamaal.

Vaike Oro sündis Jõgeval ning tema lapsepõlv ja algkooliaastad möödusid Jõgevamaal Aidus. Õpingud jätkusid Jõgeval ja Kiviõlis. Pärast keskkooli lõpetamist asus Vaike 1957. aastal tööle Põltsamaa lasteraamatukogusse laenutajaks. Töökoht osutus vägagi sobivaks – see oli valik kogu eluks. Juba järgmisel, 1958. aastal sai Vaikest lasteraamatukogu juhataja. Teda jätkus kõikjale, peale raamatukogu ka kooli ja kultuurimajasse. Kümnendivahetusel lavastati Põltsamaal ju operettegi, kus Vaike kaasa lõi, muust isetegevusest rääkimata. Kogu oma raamatukogutegevuse jooksul korraldas Vaike ise väga palju kultuuriüritusi, kohtumisi, konverentse.

Raamatukogundusliku kõrghariduse omandas Vaike töö kõrvalt Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mille lõpetas 1968. aastal. Ta abiellus 1963. aastal, perekonda sündisid poeg Margus ja tütar Maris.

Alates 1970. kuni 2005. aastani töötas Vaike Oro Jõgeva rajooni/maakonna keskraamatukogu juhatajana/direktorina. Aastail 1990–1994 oli ta Jõgeva maavolikogu liige ja kaks koosseisu Põltsamaa linnavolikogu liige. Innukalt osales ta ka kodukoha ajaloo tutvustamisel giidina ja muinsuskaitseseltsi tegevuses.

Keskraamatukogu juhina pidi Vaike korraldama raamatukogude tsentraliseerimist 1974. aastal ja detsentraliseerimist 1990. aastate alguses ning kaks korda põhjalikult renoveerima raamatukoguhoonet Põltsamaal.

Olles ise suur reisihuviline, korraldas Vaike maakonna raamatukogutöötajatele mitu välisreisi – Karjalasse, Norrasse, Leedusse ja Poolasse, Austriasse –, kus peale kultuuriobjektide külastati ka sealseid raamatukogusid.

48 aastat tublit tööd vääris äramärkimist arvukate autasudega: Eesti NSV teeneline kultuuritegelane (1980), Põltsamaa linna teenetemärk (2002), Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastapreemia (2004), Kultuurkapitali elutööpreemia (2006) jt.

bottom of page