top of page

Eha Tillmann

12. veebr 1937 - 29. apr 2020

Tilmann, Eha.PNG

Eha Tillmann on Võru ja Võrumaa raamatukogunduse säravaim täht, kes oma elutööga tõestas, et see ala pole sugugi nii hall, nagu ette kujutatakse. Eha Tillmann hindab väga vaimu ja annet, öeldes, et kultuuritöös tähendab anne väga palju. Vaimu ja ande hoidmiseks töökollektiivis võttis ta enda kanda nõukogude ideoloogia mõttetud nõudmised ja ettekirjutused.

Eha Tillmann on pärit Vastseliinast, kus lõpetas 1955. aastal keskkooli. Ta on meenutanud: „Kui ma 1964. aastal raamatukoguhoidjana tööle hakkasin, kiindusin kohe oma töösse.“ Samal aastal asus ta raamatukogundust õppima, mis päädis tunnustust pälvinud lõputööga „Võru rajooni külaraamatukogude kasutajaskonna kujunemist mõjutavad tegurid“.

Edasi räägib ta oma karjäärist: „Võru Keskraamatukogu juhatajaks 1968. aastal mind lihtsalt pandi. Tollal arvati, et kui oled rohkem koolis käinud, küll siis oskad ka juht olla. Toonases kõrgkoolis ju juhtimist ei õpetatud.“ Tänutundega on ta meenutanud oma eelkäijat Armilda Kanepit arukuse ja mõistva suhtumise eest.

Eha Tillmann sõnastas oma eludeviisi nii: „Tahtsin tunda ja näha raamatu mõju võrulasele.“ Tema ettevõttel toimusid kirjandusõhtud pungil täis lugemissaalis majas Tartu tänav 42. Väga menukad olid kohtumisõhtud Aksel Tammega, kes arutles põhiliselt vene kirjanduse üle, aga „mitte üksnes kirjandushuvi, vaid igatsus suurema selguse järele, tõejanu oli see, mis rahvast raamatukokku tõi“. Võrulastega kohtusid Ülo ja Jüri Tuulik, Paul Haavaoks, Lehte Hainsalu, Viivi Luik, Jaak Jõerüüt ja teised tolle aja parimas loomejõus kirjanikud. Eha Tillmann on ise öelnud, et kohtumised kirjanikega, kirjandusõhtud ja kirjandusvõistluste korraldamine oli loomulik osa tookordset raamatukogutööst.

Eha Tillmann jätkas 1992. aastal tööd komplekteerimisosakonnas ja jättis 1995. aastal koos kolleegidega hüvasti palju rõõmu pakkunud töökoduga endises pastoraadihoones. 2002. aasta 1. novembril toimunud kõneõhtuga „Lugemine lubatud“ lõpetas Eha Tillmann raamatukogutöö, sest „olen ennast leidnud, oma uue minaga tuttavaks saanud. Olen avastanud, et lugemine ja raamatud on mind enda jaoks huvitavaks teinud“.

bottom of page