top of page

Mare Nahk

22. sept 1941

Nahk, Mare portree.jpg

Mare Nahk oli Palamuse raamatukogu juhataja aastatel 1964–2010. Teda teatakse Palamusel kui kodukoha ajaloo tundjat ja tutvustajat ning kultuurielu rikastajat.

Mare lõpetas Palamuse keskkooli 1961. aastal ja Viljandi Kultuurharidustöö Kooli raamatukogunduse eriala 1964. aastal. Pärast kultuurikooli lõpetamist sai temast Palamuse raamatukogu juhataja.

Palamuse raamatukogu on Mare aktiivse ja asjaliku juhtimise all olnud üks tuntumaid Eestis. 1980. aastal saavutas raamatukogu sotsialistlikus võistluses maaraamatukogude seas üle-eestilise II koha. Enamik Eesti kirjanikke on leidnud tee Palamusele kohtuma suurte ja väikeste lugejatega. Siinkohal kasutaks Mare märksõna „koostöö“, mis tähendab häid suhteid kooli, rahvamaja, muuseumi ja lasteaiaga, kellega koos üritusi tehti. Peale kohtumiste korraldas raamatukogu hulga lugemiskultuuritunde, viktoriine, kirjandusõhtuid ja koduloolisi ekskursioone. Tublidus tõi Marele 1982. aastal kultuuritöö eesrindlase rinnamärgi, mitmel aastal Jõgeva maavanema tänukirja ning 2007. aastal siseministeeriumi tänukirja pikaajalise töö eest raamatukogus.

Mare tööd ja raamatukogu on käidud uudistamas paljudest Eestimaa raamatukogudest, omal ajal kaugemaltki: Armeeniast, Moldovast ja Moskvast (isegi Lenini-nimelise Riikliku Raamatukogu direktor!).

Mare juurde on ikka tuldud, kui on olnud tarvis abi tunnistuste, aukirjade, kutsete ja sünnipäevakaartide kirjutamisel. Oma kirjakunstioskusi on ta lahkelt jaganud kõigile soovijaile. Mare arvates peab raamatukoguhoidja olema haritud ja sügava vaimsusega, peab oskama orienteeruda üha kasvavas infotulvas ning soovitada igale lugejale just temale sobiva raamatu. Hea meel on tal olnud kolleegidest, sest nende sõbralikkus ja toetav suhtumine oli ka tema edu pant.

bottom of page