top of page

Aasa Sulg

3. sept 1942

Sulg, Aasa (2).JPG

Aasa Sulg on olnud tõeline maa sool, vaimsuse looja, jagaja ja kaitsja. Pühendunud raamatukogutöötajana kinkis ta oma ande, teadmised ja energia kodukandi Melliste rahvale. Raamatuühingu, kodukandiliikumise ja maanaiste seltsiliikumise kaudu kandus aktiivse ja särtsaka Aasa loov mõte ja meel aga kogu Tartumaale. Aasa on olnud paljude unustamatute kultuuriürituste algataja, eestvedaja või läbiviija nii raamatukoguhoidjana kui ka vabakonna sädeinimesena.

Aasa on alati hoolitsenud, et tema vaim oleks värske, hing turgutatud ja vaimsus toidetud. Tema elulaadi on ilmestanud kestev enesetäiendamine ja lakkamatu lugemishuvi. Aasa on väljendanud oma mõtteid luulevormis. Lootusrikka ja väsimatu maailmaparandajana on ta kodukandis Mellistes lugejatesse ja ametnikesse tublisti vaimsust süstinud. Ikka ja jälle tunneb Aasa muret tänapäeva raha- ja e-maailma pärast, kus tõelised vaimuväärtused kipuvad kaduma. Märkimist väärib Aasa miniraamatute kogumise kirg, neid on kokku 350.

Aasa on avaldanud arvamust, et tema elutööl on kuus sammast:

  • Elukestev õpe – käi ringi ümber toa ja sa oled targem kui enne.

  • Vaimsus ja loovus, hingeharidus ja järjepidevus.

  • Eri põlvkondade sidemete loomine raamatumaailmaga.

  • Raamatukogu, see on küla vaimuelu keskus, pärandkultuur ja kolkapatriotism.

  • Kohaliku seltsielu arendamine. (Tartumaa missiooniinimese tiitel 2001. aastast.)

  • Raamatuklubide Iva ja Pähik tegevuse juhtimine.

Aasa Sulg on sündinud Pala vallas Jõgevamaal. Koolitarkust omandas ta Mustvee ja Maarja keskkoolis, erialateadmised sai Viljandi Kultuurharidustöö Koolist ja Tallinna Pedagoogilisest Instituudist. Raamatukogutööd alustas ta Laiuse külaraamatukogus 1963. aastal, jätkas Pala raamatukogus ja Tartu linnaraamatukogus. 1970. aastast kuni 2017. aastani töötas Aasa Sulg Tartumaal, juhatades Melliste raamatukogu tööd. Aastatel 1979–1994 oli ta lisaks põhitööle veel raamatuühingu Tartumaa organisatsiooni sekretär, samal ajal ka Tartumaal tegutsenud majanditevaheliste raamatuklubide Pähik ja Iva tegevjuht.

Aasa Sulg ja seltsiliikumine on lahutamatud. Tema algatusel ja kaasalöömisel on asutatud mitu seltsi: Tartumaa Koduloo Seltsing, MTÜ Kodukant Tartumaa, mille tööd ta juhtis aastatel 1998–2005, MTÜ Kodukoht Mäksa, Mäksa Maanaiste Selts, Õpiringide Selts Semud. Ta on töötanud aastaid giidina Eestimaad tutvustades, korraldanud nii lastele kui ka täiskasvanutele ekskursioone Eestis ja kaugemalgi (näiteks seitse päeva telkidega Jasnaja Poljanas), uurinud kodukoha ajalugu ja koostanud raamatud „Koduvalla teedel“ (2001), „Ajakaja“ I–III (2002–2004) ja „Melliste ajaviiv“ (2009).

Märkimist väärib tema töö lastega: reeglipärased raamatutunnid Melliste kooli lastele ja jutuvestmistraditsiooni alalhoidmine nii lastele kui ka täiskasvanuile. 2017. aastal korraldas Aasa koostöös Kõrveküla raamatukogu ja Melliste algkool-lasteaiaga õnnestunult XVI Tartumaa lasteraamatupäeva.

bottom of page