top of page

Helmi Masing

17. sept 1910 – 24. apr 2002

Masing, Linda(R).jpg

Helmi Masing oli üks meie raamatukogunduse järjepidevuse kandjaid, raamatukoguhoidjate õpetajaid ja raamatukoguhoidjaid, kelle igapäevatöö jäi raamatukogu kasutajatele märkamatuks, kuid tänu millele said raamatukogud oma tööd teha.

Helmi Masing (1938. aastani ka Helmi Romet) sündis ja käis koolis Tallinnas. 1928. aastal astus ta Tartu ülikooli õppima germaani ja inglise filoloogiat. Pärast ülikooli lõpetamist 1937. aastal õnnestus tal Friedrich Puksoo soovituskirjaga saada tööle, algul palgata, Riigiraamatukogusse ja sinna jäi ta aastani 1969. Põhivaldkonnaks, millega Helmi Masing tegeles, oli raamatukoguliigitus. Tema koostatud on mitu liigitustabelit rahvaraamatukogudele, pikka aega juhatas ta praeguse rahvusraamatukogu kataloogimisosakonda, oli lektor ja juhendaja kümnetel ja kümnetel seminaridel ning koolitustel. 1969. aastal alustas Helmi Masing tööd Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia kateedris, kus õpetas liigitamist kuni 1977. aastani, sellele järgnesid veel tööaastad sama instituudi raamatukogus.

Seoses tööga Riigiraamatukogus läbis Helmi Masing raamatukoguhoidjate kursused ja sai 1938. aastal raamatukogu juhataja I järgu kutsetunnistuse. 1945.–1946. aastal õppis ta eksternina raamatukogundust ja bibliograafiat Tartu ülikoolis ning sai 1946. aastal bibliograafi diplomi. Siit edasi oli ta lisaks põhitööle ka ise õpetaja, vajalike trükiste autor ja nõuandja.

Elupõlise tallinlasena, sündinud ja kogu elu elanud vanalinnas, enamiku ajast lausa Toompeal, oli ta koos vanema õe Linda Masinguga väga huvitatud Tallinna ajaloost. Mõlemad osalesid Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi (nn Milleri akadeemia) töös. Aktiivne tegevus Eesti Naisüliõpilaste Seltsis jätkus pärast seltsi tegevuse taastamist 1988. aastal.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu taasasutamisel 1988. aastal oli ta kaheksa osalenud ERÜ sõjaeelse liikme hulgas ja valiti ERÜ auliikmeks.

Helmi Masing oli hästi tuttav mitmele põlvkonnale Eesti raamatukoguhoidjatele, enamikule raamatukogude kasutajaist oli ta (nii nagu sajad teisedki raamatukogutöötajad) paraku aga tundmatu. Ometi oli tema igapäevatöö see, mille toel raamatukogude varad on kättesaadavad.

Kalju Tammaru

bottom of page