top of page

Jüri Järs

7. aug 1951

Järs, Jüri.jpg

Jüri Järs on erialakogukonnas tuntud Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu kauaaegse direktorina – seda ametit on ta pidamas juba neljandat korda, seega varsti 20 aastat. Jüril on suur osa selles, et tehnikaülikooli 2009. aastal valminud uus raamatukoguhoone Ajupuu sai just selline, nagu see on, nii et uut teadmistetemplit käidi uudistamas üle Eesti ja kaugemaltki.

Ometi pole raamatukogu uus hoone ainus saavutus, mille eest Jüri Järsile tunnustust avaldada. Tema tähtsus Eesti raamatukogunduse arenguloos on seotud raamatukogude automatiseerimise ja infosüsteemide juurutamisega.

Raamatukogunduse ja bibliograafia eriala asus Jüri omandama Tallinna Pedagoogilises Instituudis 1972. aastal. Ta kuulub põlvkonda, kelle õpingute ajal hakati järjest rohkem rääkima infoteadusest, infosüsteemidest ning raamatukogu tööprotsesside automatiseerimisest. Arvutit ennast toonased õppurid veel ei näinudki ning kataloogimistki õpiti endiselt standardsel joontega kataloogikaardil pastakaga püüdlikult raamatukogukäekirja harjutades. Infootsingu aluseks olid teatmeteosed ja käsiraamatud ning maailma avardumisest läbi interneti ei osatud unistadagi.

Jüri asus 1976. aastal tööle tollases Tallinna Polütehnilise Instituudi raamatukogus ning see on tema töökohaks jäänud tänaseni. Tööprotsesside automatiseerimise ja mehhaniseerimisega hakkas ta tegelema juba 1979. aastal raamatukogu mehhaniseerimisosakonna juhatajana. Mehhaniseerimisest sai automatiseerimine ning Jüri Järsist Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu taasasutaja, juhatuse liige ning 1995. aastal rahvaraamatukogude automatiseerimise töörühma juht ja kultuuriministeeriumi raamatukogude automatiseerimise nõukogu esimees. Internetiühendust ei olnud sel ajal ühelgi rahvaraamatukogul, 21 maakonna- ja keskraamatukogust 12-l polnud ühtegi arvutit ja ka arvutikogemusega töötajaid oli napilt. Viie aastaga suudeti luua ligi 30% rahvaraamatukogudes interneti püsiühendus ning raamatukogudes ligi 900 arvutitöökohta, millest kolmandik oli lugejate käsutuses. Suur panus tema tööd on ka teadusraamatukogude süsteemi INNOPAC juurutamises ja Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevuses.

Teadmised, oskused ja kogemused on viinud Jüri Järsi mitmetesse erialastesse nõu- ja otsustuskogudesse. Jüri tööd raamatukogude arendamisel on tunnustatud ERÜ teenetepreemiaga (2000), Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga (2010) ja Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2011).

bottom of page