top of page

Ivi Eenmaa

2. juuni 1943

Eenmaa, Ivi (R2).jpg

Loomulikult on esimene asi, mis Eesti inimestele Ivi Eenmaa nimega seostub, Eesti Rahvusraamatukogu hoone Tõnismäel. Vaieldamatu fakt, et tema juhtimisel see hoone valmis ehitatud sai Nõukogude okupatsiooni ja kõigi võimalike ning võimatute takistuste kiuste. Sama tähtis või ehk veelgi tähtsam Eesti raamatukogunduse ning meie rahvusliku kultuurimälu jaoks on see, et Ivi Eenmaa eestvedamisel loodi Eestis rahvusraamatukogu kui institutsioon. Neid kaht suurt ja Eesti jaoks väga tähtsat tegu on raske võrrelda, need käivad käsikäes.

Esmakordselt kohtusin Ivi Eenmaaga, kui olin üliõpilane ja tema meie õppejõud. Ametlikult võis selle õppeaine nimi olla näiteks raamatukogutöö planeerimine. Tegelikult oli meil võimalus igal laupäeval kohtuda karismaatilise raamatukogujuhiga, kellel oli parasjagu käsil ühe võimsa Eesti maamärgi, rahvusraamatukogu hoone ehitamine. Nüüd oskan eriti hinnata neid kohtumisi, mil Ivi Eenmaa rääkis noortele inimestele rohkem päriselust kui teooriast ja rõhutas alati inimlikkuse mõõdet. Imetlust on tekitanud tema visionääripilk, julgus teha asju, mida keegi veel siinmail polnud söandanud ette võtta, ja kartmatus seista vastu rumalusele. Ilmekaks näiteks on Ivi lause rahvusraamatukogu viienda korruse kaartkataloogidega täidetud saalis: „Siia tuleb avarus ja onlain!“ Ja see juhtus eelmise sajandi üheksakümnendate keskel, kui internet oli äsja Eestisse jõudnud. Tegelikult tähendas see Eesti teadusraamatukogudes raamatukogundusliku infosüsteemi juurutamise algust, millest mul õnnestus rahvusraamatukogu tollase noore spetsialistina osa saada. Tagantjärele vaadates paistab selgelt, kui targalt rakendas Ivi Eenmaa oma liidrivõimeid ning juhioskusi keerulises muutuste juhtimise protsessis, mis mõneti on võrreldav maja ehitamisega.

Ivi Eenmaast kujunes oma eriala autoriteet, kelle sõnal on kaalu ka rahvusvahelisel areenil. Tema hilisem edukas karjäär poliitikas Tallinna ja Võru linnapeana ning Riigikogu liikmena ainult kinnitab, et tegemist on tõelise liidriga. Tänu Ivi Eenmaa innukale suhete loomisele ja suhtlemisele sai äsja taasiseseisvunud riigi rahvusraamatukogu nii kodu- kui välismaalt palju sõpru ja toetajaid, kes aitasid nõu ja jõuga meie raamatukogu üles ehitada, arendada ja rikastada. USA Kongressi Raamatukogu eeskujul parlamendiraamatukogu funktsiooni ühendamine rahvusraamatukoguga on end igati õigustanud, mis on samuti Ivi Eenmaa teene.

Ivi Eenmaa on seisnud hea selle eest, et rahvusraamatukogust ei saaks mitte üksnes Eesti kirjasõna kants, vaid ka vaimukeskus, kus luuakse ja kus sünnivad uued mõtted. Nii saabki öelda, et Ivi Eenmaa pani aluse millelegi palju enamale kui dolomiidist sümbolehitis, sest tema ideest on kantud nüüdne ja tulevane Eesti Rahvusraamatukogu.

Janne Andresoo

bottom of page