top of page

Milvi Tedremaa

1. juuni 1937 – 8. mai 2012

Tedremaa, Milvi(R).jpg

Milvi Tedremaa (aastani 1960 Tammerik) oli kauaaegne Eesti Meditsiiniraamatukogu direktor ja biblioteraapia tutvustaja.

Milvi Tedremaa lõpetas 1955. aastal Tallinna 1. keskkooli ja 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogunduse ja bibliograafia eriala. Ta töötas aastatel 1960–1964 Eesti NSV Riiklikus Meditsiiniraamatukogus (hiljem Eesti Meditsiiniraamatukogu) raamatukoguhoidjana ja 1964–2006 direktorina.

1944. aastal Tallinna vanalinna asutatud ja aastatel 1974–2006 Lai tänav 22 tegutsenud Eesti Meditsiiniraamatukogu teenindas meditsiiniteadlasi, -töötajaid ja -üliõpilasi ning teiste erialade spetsialiste (bioloogid, keemikud, pedagoogid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad). Raamatukogu missiooni väljendas Hippokratese mõte „Teadmiste teel haige tervenemisele“. Komplekteeriti nii eesti- kui ka võõrkeelseid raamatuid ja perioodikat, CD-ROM-andmebaaside ja sidusotsingu kaudu oli võimalik saada infot maailmas ilmuvast arstiteaduslikust kirjandusest. Koostati ja avaldati meditsiinikirjanduse bibliograafiat ning uudiskirjanduse ja teemanimestikke. Lisaks üle 3000 lugeja teenindamisele propageeriti tervislikke eluviise ajakirjanduses, raadios ja televisioonis. Meditsiiniraamatukogude arendus- ja nõustamiskeskusena juhendati alates 1974. aastast Eesti haiglaraamatukogusid.

1977. aastal korraldati Ukraina sõprade abiga 140-tunnine kirjandusravi täiendusseminar ja Milvi Tedremaa sai biblioterapeudi kutsetunnistuse. 1999. aastal sai Eestis teoks Euroopa Meditsiiniraamatukogude Liidu (EAHIL) töötuba 120 osalejaga. 1991. aastal toimus Helsingi toomkirikus Eesti Meditsiiniraamatukogu toetuseks jõulukontsert, mille korraldasid Soome meditsiini keskraamatukogu ja Helsingi ülikooli raamatukogu. Milvi Tedremaa tegevus oli tuntud ka USA rahvuslikus meditsiiniraamatukogus ning Baltimaade ja Moskva meditsiiniraamatukogudes. Ta oli oodatud esineja Eesti raamatukoguhoidjate koolitustel, teemadeks tervis, värvusteraapia ja biblioteraapia. Tema kogutud ligi 400 eesti luuletuse (mis tema sõnul olid täis elujõudu ja optimismi, üks võimsam kui teine, ja mida ta võis peast tsiteerida) taskuformaadis väljaandmine jäi kahjuks ainult unistuseks.

Milvi Tedremaast kiirgas ettevõtlikkust ja tegutsemislusti, nooruslikku elujõudu, rõõmu ja teotahet, mida ta sisendas ka teistesse inimestesse. Meditsiiniraamatukogu rõõmsatoonilised ruumid olid värvusteraapia katselavaks. Milvi Tedremaa on kirjutanud üle saja artikli raamatukogundusest, biblioteraapiast, naeru- ja värviteraapiast. Oma energiat rakendas ta ka raamatukogukuude, vanalinnapäevade, tervishoiuseminaride ja konverentside korraldamiseks ning koostööks Eesti Tervishoiu Muuseumi ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga.

Milvi Tedremaa eestvedamisel jäädvustati raamatukogu tegevus kroonika kümnes köites ja kogumikus „Eesti Meditsiiniraamatukogu olelusvõitlus“ (2004).

Milvi Tedremaa oli särav ja mitmekülgne isiksus. Juba keskkoolitüdrukuna alustas ta võrkpallitreeninguid. Ta võitis 1954. aastal Nõukogude Liidu noorte meistrivõistlustel pronksmedali, tuli aastatel 1960–1965 Tallinna Kalevi naiskonnas kuus korda Eesti meistriks ning saavutas meistersportlase tiitli (1963).

Arvukatest tunnustustest hindas ta ise kõige rohkem medalit „TRÜ arstiteaduskond“ (1983) ja Eesti NSV teenelise kultuuritegelase aunimetust (1987).

bottom of page