top of page

Liisa-Ann Düüna

3. apr 1943 – 14. juuli 2005

Düüna, Liisa_2003.jpg

Liisa-Ann Düüna oli Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kauaaegne direktor aastatel 1971–2005. Teda tunti kui inimest, kes oli oma tööle ja erialale jäägitult pühendunud. Liisa elutöö krooniks sai Lääne-Virumaa Keskraamatukogule uue kaasaegse hoone rajamine ja avamine lugejatele 1998. aastal. Selleni jõudmine nõudis aastatepikkust tööd ja erakordset visadust. Ühte hoonesse koondati seni eraldi paiknenud ning korduvalt kolinud täiskasvanute raamatukogu ja lasteraamatukogu.

1969. aastal lõpetas Liisa Düüna Tallinna Pedagoogilises Instituudis raamatukogunduse ja bibliograafia eriala. Raamatukogutööd alustas ta 1966. aastal Rakvere rajooniraamatukogu lugemissaali juhatajana.

Liisa on öelnud, et kui ta poleks valinud raamatutega seotud eluteed, siis oleks temast saanud ilmselt muuseumitöötaja, sest kodupaiga vaimuvara ja kultuuripärandi uurimine ning jäädvustamine on olnud talle tähtis ja hingelähedane. Instituudi lõputöögi seostas ta kodukandiga. „Rakvere rajooni koduloobibliograafia 1960–1968“ käsitles üsna lühikest ajaperioodi, kuid materjaliga sügavuti minekust ja põhjalikkusest kõnelesid 3758 kodulookartoteegi kaarti. Kartoteegi täiendamisest sai Liisa Düüna jaoks südameasi veel paljudeks aastateks.

1971. aastal sai Liisa Düünast Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (tollal Rakvere Rajooni Keskraamatukogu) direktor. Eri aegadel eri nimesid kandnud raamatukogu juhtis ta 34 aastat. Pika aja jooksul, nii ideoloogilise surve all kui ka taasiseseisvunud Eestis, suutis Liisa jääda alati iseendaks. Hoolimata juhirollist oli ta aktiivne tegutseja, kes pani kõigele ka ise käed külge, olles oma eeskujuga kollektiivi käivitaja.

Liisa Düüna toetas maakonna raamatukogutöötajaid, aidates neil toime tulla pärast taasiseseisvumist muutunud raamatukogusüsteemis. Ta aitas keerulistel aegadel raamatukogude juhatajaid suhtluses omavalitsusjuhtidega, oli neile toeks palgaläbirääkimistes, inventuuri tegemisel ja kolimisel.

2003. aastal andis Vabariigi President Liisa Düünale Valgetähe V klassi teenetemärgi, 2004. aastal tunnustas Rakvere linn teenekat raamatukogujuhti linna vapimärgiga ning 2005. aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupilt kultuuriauhinna „Järjepidevus“.

Liisa Düüna oli veendunud: „Iga muudatus raamatukogus peaks tooma kasu lugejale. Vastupidine on kurjast. Lugeva inimese sõbrast ja nõuandjast raamatukogust on saanud tasakaalukunstnik, kes balansseerib infoühiskonda astumise ja sulgemisohu piiril.“

bottom of page