top of page

Sirje Nilbe

23. mai 1955

Nilbe, Sirje.uus.jpg

Sirje Nilbe on märksõnastamise ja normandmete alase töö asjatundja Eestis. Andmebaaside ja e-kataloogi ajastu alguses 1990. aastatel tekkis vajadus väljendada teavikute sisu märksõnade abil. Sirje juhendamisel hakati koostama Tartu ülikooli raamatukogu märksõnastikku (tesaurust) ning jõudis lõpule „Eesti üldise märksõnastiku“ koostamine rahvusraamatukogus. 2009. aastal sai kõigile kättesaadavaks kahe raamatukogu koostöös ühendatud „Eesti märksõnastik“ (EMS).

Raamatukogudega on Sirje olnud seotud kogu elu – alates lapsepõlveaastatest Põlvamaal kuni praeguseni. Sirje Nilbega esimest korda kohtudes võib igaüks otsekohe öelda, et tegu on intelligentse, süsteemse mõtlemisega ja põhjaliku inimesega, kellel on raudne loogika ja iga asja kohta põhjendatud arvamus ning kes oskab maailma asjades näha nii üldpilti kui ka detaile.

Aastatel 1986–1999 töötas Sirje Nilbe Tartu ülikooli raamatukogus, 1997–2013 oli ta rahvusraamatukogu normandmete osakonna juhataja. Sirje toimetas „Eesti üldise märksõnastiku“ nii trüki- kui ka veebiväljaannet, osales terminoloogiatöös ja standardite ettevalmistamisel, oli INNOPACi juurutamise juhtgrupi liige ja aktiivne mitmes töörühmas, sealhulgas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liigitamise ja märksõnastamise toimkonnas ning terminoloogiatoimkonnas, samuti Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmas jm. Mainimata ei saa jätta Sirje osalemist rahvusvaheliste organisatsioonide töös. Ta kuulus Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liidu (IFLA) töörühmadesse : oli rahvusvaheliste kataloogimisreeglite ekspertgrupi liige aastatel 2003–2013 ning liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni alalise komitee liige aastatel 2005–2013. Lisaks kõigele on Sirje tõlkinud ja toimetanud infoteaduslikke dokumente, õpetanud tasemeõppes, kutseõppes ning täienduskoolituse lühikursustel. Alates 2009. aastast on Sirje „Eesti märksõnastiku“ haldur ELNET Konsortsiumi juures.

Juhina oli ta suur autoriteet, juhtimine toimus märkamatult, ta ei kamandanud, ei tõstnud häält, oli alati valmis nõu andma, selgitama ja õpetama.

Koolitajana on Sirje alati raamatukoguhoidjate ette oodatud, ta suunab, juhib ja selgitab keerulisi nüansse, mis seotud liigitamise, märksõnastamise või erialaterminoloogiaga, ta valdab teemat ning jagab hea meelega oma teadmisi.

Sirje Nilbe on missioonitundega raamatukoguhoidja, võrratu ja abivalmis kolleeg, kes on inimesena hea huumorimeelega, sümpaatne, lihtne. Sõnadest jääbki tema kirjeldamisel väheks, temaga tuleb koos olla, et tajuda – kõik need kiidusõnad tema kohta pole tühjad.

bottom of page