top of page

Jaan Mitt

3. juuli 1929 – 11. sept 2010

Mitt, Jaan.PNG

Jaan Mitt oli Tartu 2. keskkooli (praegune Miina Härma gümnaasium) eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning raamatukogu juhataja aastatel 1952–1999. Peale põhitöö tegeles ta paljude erinevate valdkondadega. Jaan Mitt on hea näide sellest, kui mitmekülgne võib olla kooliraamatukoguhoidja töö. Ta oli väsimatu, ideedest pakatav ja täielikult oma koolile pühendunud mees.

Kooliraamatukogus töötas Jaan Mitt 30 aastat (1969–1999). Asudes raamatukoguhoidja ametisse, korrastas ta fondi, lõi tingimused laenutamiseks ja kohapeal lugemiseks. Esimese tööna paigutas ta kõik raamatud riiulitele kindla süsteemi järgi ja koostas nende kohta kataloogid: alfabeetilise ja süstemaatilise, samuti ajakirjade bibliograafia. Ta hakkas järjest juurde tellima uusi raamatuid ja soetas uut mööblit. Enam ei saanud keegi jätta raamatuid tagasi toomata – igale õpilasele ja õpetajale seati sisse lugejakaart ning laenutuskartoteek.

Raamatute väljastamise ja tagasivõtmisega pani Jaan Mitt tegelema õpilasbrigaadid. Ta viis sisse sellise korra, et õpilased said ise hakata kooliperele raamatuid laenutama. Nende ülesannete hulka kuulusid raamatute väljaandmine ja vastuvõtmine, uute raamatute tembeldamine, neile eksliibriste sissekleepimine ning raamatute parandamine. Nii said noored juba varakult teada, millised on kooliraamatukoguhoidja tööülesanded, ja ise kaasa lüües panustada oma kooli käekäiku, rääkimata esimesest töökogemusest.

Jaan Mitile oli iseloomulik töökus ja põhjalikkus. Olles klassijuhataja, köitis ta õpilasi isikliku eeskujuga. Üheks suurimaks ühiseks ettevõtmiseks oli kultuurilooliste kohtade tähistamine Tartu ümbruses. Ta rajas kooli muuseumi, seal hoidis ta Miina Härma pärandit ja rõhutas kooliperele auväärt helilooja tähtsust eesti kultuuriloos.

Eraldi peatükk Jaan Miti tööelus oli kooli raadiostuudio, mis rajati 1957. aastal. Raadio oli igas klassis, see võimaldas kõigile õpilastele korraga sõnumeid edastada või pidulike sündmuste puhul ülevat meeleolu luua. Raadiotöö kogemusi omandas aastate jooksul saadete toimetajate, diktorite ja operaatoritena ligi 200 õpilast. Kooli raadiostuudiost kasvas välja amatöörraadiosaatejaam. Esimene side läks eetrisse 30. oktoobril 1960. aastal. 25 aasta jooksul pidas raadiojaam 18 204 sidet üle 100 riigiga.

1974. aastal asutas Jaan Mitt diafilmistuudio ning eksliibrise- ja raamatusõprade ringi. Ta algatas tava kleepida igasse raamatukogu raamatusse kooli eksliibris, mis jätkub tänaseni. Raamatusõprade ringis kirjutasid õpilased luuletusi ning jutte ajalehtede ja ajakirjade võistlustele.

Jaan Mitt oli väga süsteemne, korda armastav ja täpne. Mitmed tema tegevused ja algatused on kooli ajalukku jätnud püsiva jälje. Nii kooliraadio kui ka koolimuuseum kujunesid tollal Eesti koolide parimateks. Jaan Mitt oli väärikas „vana kooli mees“, kes käis ülikonna ja portfelliga. Ta esindas uhkelt oma ametit. Oma mitmekülgse tegevusega sai temast legendaarne kooliraamatukoguhoidja, keda mäletatakse veel kaua.

Ise on ta öelnud: „Olen õnnelik, et olen elanud pensionieani rahu ajal, saanud kõrghariduse, mida peeti minu nooruses väga suureks väärtuseks. Mul on olnud meeldiv kirjanduslik tegevus. Õnn on see, et ma olen igal päeval tulnud meeleldi tööle, pea täis töömõtteid.“

Mari-Liis Rüütli

bottom of page