top of page

Maare Kümnik

15. märts 1936 – 13. nov 2015

Kumnik, Maare (R).jpg

Üle neljakümne aasta oli Maare Kümnik seotud Tartu ülikooli ajalugu ja tegevust dokumenteeriva bibliograafiakartoteegi „Tartu ülikool. Ajalugu. Õppejõudude ja kasvandike biobibliograafia“ ning TÜ bibliograafia aastaraamatute koostamise ja toimetamisega.

Maare Kümnik (Tooming) sündis Tartus. Haridusteed alustas ta Haljava mittetäielikus keskkoolis (Harjumaa), 1954. aastal lõpetas Viljandi 2. keskkooli. Kõrghariduse omandas Maare Kümnik Tartu Riiklikus Ülikoolis raamatukogunduse ja bibliograafia erialal. Pärast ülikooli lõpetamist 1959. aastal töötas ta mõne aasta Kallaste (1959–1960) ja Sirgala (1960–1961) raamatukogu juhatajana. Aastatel 1961– 2003 oli Maare Kümnik ametis Tartu ülikooli raamatukogu bibliograafia osakonnas, tõustes bibliograafi ametikohalt teadusbibliograafia osakonna juhatajaks (1981–2003).

Bibliograafiatööd mõtestas Maare Kümnik kui korra loomist trükisõnas talletatud teadmistes. Oma täpsuse ning laia erialase silmaringi tõttu oli ta bibliograafiaküsimustes vaieldamatu autoriteet nii kolleegidele kui ka õppejõududele, tema poole pöörduti abi saama kirjanduse leidmiseks ning teadustöö juurde kuuluva kirjandusnimestiku korrektseks vormistamiseks. Maare Kümnik osales Tartu bibliograafiaseminari töös (1961–1965), oli TÜ raamatukogu väljaannete toimetuskolleegiumi ja kirjastuskolleegiumi (1967–2003), ENSV Riikliku Raamatupalati teadusnõukogu (1967–1979) ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu bibliograafiatoimkonna (1995–2004) liige. Maare Kümnik kuulus ERÜ ja Õpetatud Eesti Seltsi taasasutajate hulka. Pärast pensioneerumist 2003. aastal ei jäänud ta raamatukoguelust kõrvale, olles Eesti raamatukogunduse biograafilise andmebaasi (ERBA) üks aktiivsemaid koostajaid.

Maare Kümniku tööd on tunnustatud koguni kahel korral Tartu Ülikooli väikese medaliga (1997, 2004) ning TÜ raamatukogu hõbedase teenetemärgiga (2003). Aktiivse kaasalöömise eest raamatukoguhoidjate kutseühingu tegevuses pälvis ta 1997. aastal ERÜ aastapreemia ning 2008. aastal nimetati ta ERÜ auliikmeks.

bottom of page