top of page

Helle Pärlin

20. juuli 1944

Pärlin, Helle.jpg

Helle Pärlin on tõeline „maa sool“, kes kogu aktiivse tegutsemisaja tegi oma tööd kirega, aega ja energiat säästmata ning kellele kultuuritöö on loomulik eluviis.

Helle tuli Harjumaale tööle 1970. aastal pärast Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist raamatukogunduse erialal. Esialgu oli töökoht Harju Rajooniraamatukogus Raasikul. Pärast rajooniraamatukogu üleviimist Keilasse 1972. aastal suundus Helle tööle Saku raamatukogusse. Raamatukogude ruumid olid sellel ajal kõikjal kehvad ning kogu töötamise aja käis Hellel pidev võitlus olude parandamise eest. Helle sai raamatukogu kolida neli korda.

Hellet iseloomustab eriline võime haarata kaasa oma kogukonna inimesi ja nii oli Saku raamatukogu tema töötamise ajal tõeline kultuurikeskus. Hellele on alati meeldinud tegeleda lastega, nii hakkas ta 1973. aastal Sakus kohe raamatukogutunde läbi viima. 1975. aastast algas suurte ürituste korraldamine, sest raamatukogu oli vaja pildile saada. Raamatukogul endal vajalikke ruume polnud, sellepärast pöörduti teiste asutuste poole ja saadi abi nii ruumide kui transpordi osas. Helle ei lootnud teistele ega virisenud, tema motoks oli „Lipp kõrgele ja tegutsema!“. Eriti palju üritusi toimus 1980. aastatel. Raamatukogu kroonikas on kirjas rikas külaliste nimekiri: kirjanikud, kunstnikud, muusikud … Helle korraldas oma lugejatele ühiskülastusi ka Tallinna kirjandusüritustele.

1990. aastal kolis raamatukogu Saku mõisasse, kus peale raamatukogutöö tehti sisuliselt klubitööd, näiteks kutsuti külla muusikuid ja näitlejaid. Raamatukogu tegutses aktiivselt muinsuskaitseliikumises ja kodukandipäevade korraldamises. 1993. aastal nimetati raamatukogu Saku vallaraamatukoguks, raamatukogu juhatajana sai Helle lisaks poole koormusega valla kultuuri- ja haridusteenistuse juhi ameti, mida ta pidas rööbiti raamatukogutööga mitu aastat.

Järgnev aastakümme võimaldas tegeleda raamatukogu automatiseerimise ja kodulooliste materjalide kogumisega. Jätkus teatri- ja kontserdikülastuste korraldamine kogukonna rahvale ning huvireisid kultuuriloolistesse paikadesse. Saku mõisas korraldas raamatukogu loomeinimeste näitusi nii hobitegijatelt kui ka kutselistelt kunstnikelt.

2008. aastal kirjutas Helle Saku vallaraamatukogu kroonika „75 aastat rahvast valgustamas. Saku raamatukogu 1932–2007“. See ei ole kuiv ajalooraamat, vaid pikitud lõbusate juhtumustega ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 2008. aasta märtsis sai raamatukogu uued kaasaegsed ruumid Saku Valla Majja ja hoogne tegevus jätkus. Erilise tähelepanu osaks said lapsed.

Helle loobus raamatukogutööst 2009. aastal. Koos abikaasaga oli Sakku rajatud oma kodu, tütar ja poeg suureks kasvatatud, hoolt vajasid kaks tütrepoega, kolm pojapoega ja koduaed.

Ei maksa arvata, et Helle jäi pärast raamatukogutööst loobumist tuppa istuma – ikka lööb ta valla elus kaasa. Helle sünnipäev on suvel ja siis koguneb tema koduaeda palju sõpru ja endisi töökaaslasi ning sünnipäevast saab omamoodi väike laulupidu.

Rutt Enok

bottom of page