top of page

Leida Reinberg

18. juuli 1921 – 11. veebr 2006

reinberg.jpg

Leida Reinberg pani Pärnumaal aluse kohamäluga seonduva teabe kogumisele ja süstematiseerimisele ning jagas oma kogemust koduloobibliograafia alal raamatukoguhoidjatele üle Eesti.

Leida Reinberg lõpetas Tartu ülikooli eesti filoloogi diplomiga ning asus 1957. aastal tööle Kilingi-Nõmme keskkooli eesti keele õpetajana. Vaid aasta hiljem sai temast raamatukoguhoidja Pärnu Linna Keskraamatukogus, kus ta töötas peaaegu kolmkümmend aastat peamiselt bibliograafina.

Leida hakkas koostama Pärnumaa koduloo kartoteeki, mis pakub seniajani huvitavat infot nii hobiuurijale kui teadlasele. Kartoteegile lisandusid ajaleheväljalõigete põhjal koostatud temaatilised mapid ja Pärnu personaalia kaartkartoteek. 1973. aastal alustas Pärnu keskraamatukogu juures tööd kaheaastane kultuuriülikooli kirjanduse fakulteet, mille õppekavasse lisati ka raamatukogus korraldatavad kirjandusüritused. Loengutel püüti anda ülevaade eri maade kaasaegsest kirjandusest ja kirjandusprobleemidest. 1974. aastal valiti fakulteedi juhatajaks Leida Reinberg, kes lisas õppekavasse koduloolise kirjanduse ja Pärnu eluolu tutvustamise.

Raamatukogul oli hea koostöö kohaliku raadio ja ajalehega, kus Reinberg tutvustas korrapäraselt uudiskirjandust ning tegi temaatilisi kirjandusülevaateid. Ta koostas ka bibliograafiaid ja viis lugejate seas läbi küsitluse „Noor ja raamatukogu“.

1980. aastal ilmus Leida Reinbergi koostatud metoodiline kiri „Kodulootööst J. Semperi nim. Pärnu Linna Keskraamatukogus“. Pärast juhendi ilmumist oli Leida teistes Eesti raamatukogudes oodatud esineja, kes jagas oma kodulootöö kogemusi. Juhend pani aluse riikliku raamatukogu uuele sariväljaandele, milles hakati tutvustama Eesti raamatukogude eri töölõikudes rakendatud tööviise. Bibliograafiaväljaannete vabariiklikul konkursil 1983. aastal tunnustati Leida Reinbergi ja Ester Lepiku ühistööna valminud personaalbibliograafiat „Venda Sõelsepp“.

Leida Reinberg oli oodatud esineja koolides, rääkides eesti rahvakommetest ja tähtpäevadest. Ta oli Eesti Genealoogia Seltsi liige ja Eesti Rahva Muuseumi kirjasaatja. Pensionärina abistas ta Pärnu Muuseumi kartoteekide korraldamisel.

bottom of page