top of page

Linda Kask

11. apr 1936 - 30.dets 2023

Kask-Linda(R).jpg

Üle veerand sajandi juhendas Linda Kask raamatukogusid ning edendas raamatukogundust Eestis. Raamatukogude ja nende hoidjate käekäik on olnud Linda südameasjaks läbi kogu elu.

Linda Kask on Saaremaa tüdruk, sündinud Hakjala külas Kaarma vallas. Igal varakevadel, kui õitsevad märtsikellukesed, ihkab Linda süda Saaremaale oma lapsepõlvekoju. Seal ta siis toimetab terve suve ning alles sügisel, kaasas metsaseened, omakasvatatud tomatid ja õunad, tuleb tagasi Tallinna mugavasse Mustamäe korterisse.

Keskkooli lõpetas Linda Kuressaares ja alustas 1955. aastal raamatukogunduse õpinguid Tartu ülikoolis. Ta on rääkinud, et oleks ehk läinud ülikooli filoloogiat õppima, aga pedagoogiamet ei köitnud. Kursusekaaslased mäletavad Lindat ikka kui pika patsiga saledat tüdrukut, alati naljahimulist, igasse olukorda sekkuvat otsekohest Saarepiigat.

Stuudiumi lõpetamisel 1960. aastal suunati Linda Kask tööle inspektoriks kultuuriministeeriumi raamatukogude inspektsiooni, kuhu jäi pidama aastakümneteks. Tema tööülesanded olid rahvaraamatukogude töö hoogustamine, juhendamine, ka ülevaatamine. Raamatukogude inspektsiooni juhataja Ivi Tingre on öelnud: „Linda oli raamatukogude inspektsiooni arukamaid, töökamaid ja vaimukamaid töötajaid. Teda iseloomustab erakordne tagasihoidlikkus, tema esiletõstmine oli täielikult välistatud.“

Raamatukoguhoidjatele on ta öelnud: „Mina olen teid rohkem armastanud kui teie mind.“ Tema ettepanekud raamatukogunduse olukorra parandamiseks ja muutmiseks olid alati arvestatavad. Kaks väga tähtsat valdkonda, mille arengule Linda Kask märgatavalt kaasa aitas, olid raamatukogude statistika ja kogude komplekteerimine. Paljud raamatukoguinimesed peavad Lindat oma õpetajaks, hinnates kõrgelt tema teadmisi.

1988. aastal, kui taasasutati Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, oli Linda selle asutamise aktiivne tegelane. Ühingu töö korraldamise ja organisatsiooniliste küsimuste lahendamise raskus langeski Lindale. Kutseühingu büroos töötas ta 2010. aastani, olles tegev kõikide suurte ja traditsiooniliste ürituste (Eesti ja Balti riikide raamatukoguhoidjate kongressid, raamatukoguhoidjate kõnekoosolekud, ühingu aastaraamatute väljaandmine, maaraamatukoguhoidjate ja kooliraamatukoguhoidjate sektsioonide töö) korraldamisel. Ta oli ERÜ Eks-klubi (pensioneerunud raamatukoguhoidjate klubi) algatajaid ning hiljem aktiivne kaasalööja ja eestseisuse liige. Linda koostas 1989. aastal kogumiku „Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing: taasasutamine ja tegevus 1988. aastal“, millest sai aastaraamatute eelkäija. Hilisematel aastatelgi oli ta peaaegu kõikide aastaraamatute toimetuskolleegiumi liige.

Linda Kase tarmukusele ja aktiivsele eluhoiakule on saanud toetuda kolleegid ERÜ juhatusest. Eriti südamelähedased on Lindale olnud rahvaraamatukogude probleemid. „Raamatukoguhoidja töö on sisuline: ta peab kirjandust tundma ja oskama valida raamatukokku raamatuid – teatmeteoseid, käsiraamatuid ja ajaloolist kirjandust, mille väärtus ajas püsib,“ arvab Linda. Raamatukogunduse üle mõtlemisest ja muretsemisest pole ta kunagi vabaks saanud, olgu probleemiks raamatukoguhoidjate palgad ja sellest tulenev pension, raamatute osturaha või haldusreformi mõjud raamatukogudele.

Linda Kask on ERÜ auliige (2011), teda on tunnustatud kultuuriministeeriumi tänukirjadega, ERÜ teenetepreemiaga (1998) ning Valgetähe V klassi teenetemärgiga (2007).

Krista Talvi

bottom of page