top of page

Ester Lepik

4. apr 1934

Lepik, Ester (R).jpg

Ester Lepik on Haapsalu raamatukogule ja linna kirjanduselule loonud mitmeid traditsioone. Haapsalu raamatukogu nüüdne hea maine lugejate seas on alguse saanud just tema juhiaastatel.

Ester Lepik töötas Haapsalu raamatukogus koguni kaks korda: 1956–1965 ja 1980–1985, kokku 14 pikka aastat. Aastatel 1956–1961 oli ta lugemissaali juhataja, 1961–1965 raamatukogu juhataja. Haapsalu Keskraamatukogu direktorina töötas Ester Lepik 1980.–1985. aastal. Ta meenutab mälestustes, et juhi ametis oli võitlust ruumide pärast, tülikaid remonte ja vaevalisi kolimisi, avariisid ning rahaprobleeme. Mida polnud, need olid riiud, omavahelised arusaamatused ja üksteisele ärapanemine. Samuti pole ta hoolimata väikesest palgast kunagi kahetsenud töötamist raamatukogus, sest seal sai ta rikkamaks, targemaks ja loodab, et ka paremaks. Kohtumised paljude eriliste inimestega, nii raamatukogutöötajate kui ka kirjandustegelastega, ja mälestused neist kui headest armsatest kaasteelistest teevad ta südame alati soojaks.

Direktor Ester Lepik lõi hea koostöövaimu teiste kultuuriasutustega: muuseumi, muusikakooli, kultuurimaja ja rahvateatriga, samuti kirjandusõpetajate ning kohaliku ajalehega. Ka tänapäeval korraldab raamatukogu palju ettevõtmisi koos teiste Haapsalu linna asutustega. Raamatukogu tegemised jõuavad nii trükiajakirjandusse kui ka veebimeediasse.

1970. aastatel loodud kirjandusklubi tegi raamatukogust linna kirjanduselu eestvedaja. Ester Lepiku ajal jätkati head traditsiooni ja kaasati ka agaralt tegutsenud raamatuühing. Koostöös ühingu Haapsalu organisatsiooniga laabus ilukirjanduse tutvustamine suurepäraselt. Raamatukogu on jätkanud mitmesuguste kirjandusürituste korraldamist, et tutvustada lähemalt huvitavaid inimesi ja nende tegemisi.

Ester Lepik meenutab 1984. aasta mais toimunud kohtumisõhtut Lennart Meriga, mille salvestas Eesti Raadio saatesarja „Õhtud raamatukogus“ jaoks. „Enne seda oli Meriga mitu telefonikõnet, et täpsustada kohtumise aega ja kohta, mis talle sobiks. Muu hulgas soovis Meri mõned küsimused kirjalikult, millega saaks eelnevalt tutvuda (põhjalik nagu alati!). Tänutäheks ulatasin talle raamatu „Matsalu hääled“ ja suure karbi soolaheeringaid. Tänapäeval paneks see küll muigama, kuid tollal oli heeringas peaaegu defitsiit, üksteisele kingiti isegi seepi ja WC-paberi rulle.“ Viimati kohtus Ester Lepik president Lennart Meriga 2000. aastal Tartus raamatuaasta üritusel, kus ta sai isiklikku märkmikku Meri viimase autogrammi.

Direktor Ester Lepik andis eeskuju pidada au sees raamatukogus töötavaid inimesi, korraldada ühiseid ettevõtmisi ja tähtpäevadel pidutseda.

bottom of page