top of page

/ raamatukogus kohtub inimene oma riigiga!

Merilin Piipuu

Riigi raamatukogupoliitika on suurte muudatuste lävel. Meie eesmärk on jätkuvalt tagada, et raamatukogu oleks inimese lähim tee oma riigiga suhtlemiseks ning soovime, et see suhtlus oleks võimalikult kasutajakeskne ja mugav. Meile on oluline, et raamatukoguteenus oleks kättesaadav kõikidele Eesti inimestele hoolimata inimese asukohast või sotsiaalmajanduslikest võimalustest. Raamatukogu on kogukonna kohtumispaik, demokraatliku ühiskonna alustala. Soovime, et raamatukogude hooned ja ruumid oleksid inspireerivad ja tänapäevased. Lapsed peavad saama raamatukogus mängida, täiskasvanud kaugtööd teha ja miks mitte ka vererõhku mõõta. Analüüsime ka riigi poolt raamatukogudele pakutavat tuge ja 21. sajandi raamatukogu võimalusi ja vajadusi.

bottom of page