top of page

/ raamatukogul on tulevik, kui ta on kogukonna ankur!

Kairi Tilga

Oma ettekandes mõtisklen, kuidas raamatukogudest saaksid ka Eestis demokraatia ja kogukondade arendamisel vajalikud ankurasutused, mis on kohalikele olulised ja lähedal.

Demokraatia tervise huvides on, et oleks võimalikult palju ja lihtsasti ligipääsetavaid kohti avalikus ruumis, kus kohtuvad erinevad inimesed ja vaatenurgad, mis soodustavad digiajastul vajalikku spontaanset suhtlust, loovad tähenduslikke suhteid, kuulumis- ja kogukonnatunnet. Sellise kokkutoova, siduva ja empaatilise ruumina põlistatakse aina rohkemates riikides raamatukogusid. Kas ka Eestis? Praxise hiljutine aruanne ütleb, et Eesti raamatukogud on riigi ja kohaliku elu arendamisel alakasutamata potentsiaaliga. Kuidas siis saab raamatukogude suuremat potentsiaali avada? Üks võimalus selleks on süsteemselt arendada raamatukogude võimekust teha ka demokraatia- ja kogukonnatööd. Ainult nii saab raamatukogust kogukondade arendamisel ülioluline ankurasutus, mis on kohalikele vajalik ja lähedal ja mis pakub sotsiaalset heaoluruumi suhtlemiseks ja dialoogiks.
 

bottom of page