top of page

/ katre riisalu

download.jfif

Katre Riisalu on Eesti Rahvusraamatukogu humanitaaria ja kunstide raamatukogu juhataja. Tal on pikaajaline töökogemus raamatukoguvaldkonnas. ERÜ liige on ta alates 2000. aastast, juhatuse liige aastatel 2008–2011, 2011–2020 juhatuse esimees, alates 2020 juhatuse aseesimees. 2020. aastast Rahvaraamatukogude Nõukogu esimees.

Katre peab oluliseks, et Eesti raamatukogudes töötaksid pädevad ja kompetentsed raamatukoguhoidjaid. Ta on osalenud viimase kahe raamatukoguhoidja kutsestandardi väljatöötamise töörühmas ning juhib alates 2021 ERÜ juures tegutsevat kutsekomisjoni. Sügisel tegi ta ka ise protsessi läbi ning talle omistati raamatukoguhoidja kõrgeim, 8-tase.

Katre juhtis kutseühingut pea ühe kümnendi - üheksa aastat. Nende aastate jooksul tehti palju, kuid olulisemana võib välja tuua ERÜle arengukava(de) koostamine, raamatukogude valdkonna arutelude koordineerimine kultuuripoliitika 2020 koostamisel ning aktiivselt osalemise Kultuur 2030 aruteludes, raamatukogude visioonidokumendi „21. sajandi raamatukogu“ ning selle alusel rahvaraamatukogude teenuse kvaliteedi hindamise mudeli koostamine.  Et saavutada Eesti raamatukogudele laiemat kõlapinda on Katre meie häid kogemusi jaganud kolleegidega rahvusvahelisel tasandil, esinenud korduvalt ettekannetega IFLA konverentsidel ning ühingu esimehena taastas head koostöösuhted Balti riikide kutseühingutega.

Katre on tegude- ja missiooniinimene, kes tegutseb mõtestatult ja aktiivselt ise ning innustab teisi. 2023. aastal omistas Eesti Vabariigi president talle teenete eest Valgetähe V klassi teenetemärgi.

bottom of page