top of page

/ kairi tilga

kairi.PNG

Foto autor Johan-Paul Hion

Igapäevaselt juhatab Kairi Eesti Koostöö Kogu, mis on Vabariigi Presidendi juures olev mõttekoda.

 

Eesti Koostöö Kogu annab välja ja populariseerib Eesti inimarengu aruannet ja võimestab läbi e-osaluskanali Rahvaalgatus.ee inimeste osalemist ja kaasa rääkimist nii riigi kui ka kohalikes otsustes. Demokraatia on seda tugevam ja rikkam, mida sidusam on ühiskond ja mida rohkem inimesi osalevad oma tänava, naabruskonna, kooli, kogukonna ja riigi elus.

Küsimus, kuidas luua tingimusi sidusamateks kogukondadeks ja inimeste kodanikuaktiivsuse tõstmiseks viis Kairi õppima Tartu Ülikooli „Kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu“ magistriõppesse. Just kogukonna arendamise kaasaegsete suundade ja teadustöödega kokkupuutudes avastas Kairi enda jaoks ankurasutuste lähenemise ja raamatukogude tohutu potentsiaali demokraatia uuendamisel. Siitkaudu on raamatukogud nüüdseks seotud Kairi igapäevatööga Eesti Koostöö Kogus.

Kairi on juhatanud 15 aastat Eduard Vilde majamuuseumit ja panustab senimaani vabatahtlikuna kirjanduspärandi populariseerimisse läbi MTÜ Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi juhatuse töö. 

bottom of page