top of page

/ erü noorteklubi

Foto genereeritud keskkonnas Image Creator from Microsoft Bing

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu noorteklubi on loodud 2014. aasta mais. Noorteklubi ühendab kõiki kuni 35-aastaseid (k.a) infospetsialiste, kes on ühel või teisel viisil olnud seotud raamatukogunduse valdkonnaga. Meie eesmärgiks on pakkuda tuge ja nõu noortele spetsialistidele, omavahel kogemusi ja mõtteid vahetada, korraldada aktiivseid koolitusi ja seminare, väljasõitude ja konverentside kaudu tutvustada erialast tööd ja erinevaid raamatukogusid, jpm.
 

bottom of page