top of page

/ raamatukogu- ja infotöötajad andmemaailma muutuste katalüsaatorina

Anu Masso

Raamatukogu- ja infotöötajad on muutunud olulisimaks logistiliseks sõlmpunktiks ja innovatsioonide käivitajaks andmestunud maailmas. Muutuste käivitajana seisavad raamatukogu- ja infotöötajad aga mitmete keeruliste valikute ja küsimuste ees: Kui palju ja mida digitaliseerida? Kas ja kui palju infot ja andmeid koguda, korrastada ja kättesaadavaks teha? Kuidas kasutada infot ja andmeid enda ja teiste hüvanguks?

Ettekanne tutvustab 10 postulaadist koosnevat andmemanifesti, mis on sõnastatud auhinnatud raamatus "Kuidas mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline teejuht" (toim. A.Masso, K. Tiidenbergi, A. Siibak, 2020), kui ühte võimalikku raamistikku neile väljakutsetele vastamisel. Ettekanne illustreerib soovitusi hiljuti ilmunud teadustööde tulemustega ning praktiliste näidetega Eestist ja maailmast info- ja raamatukogutöö vallast (nt SUCHO algatus) kui ka väljaspool seda (nt tervishoiu, migratsiooni ja digitaalse identiteedi valdkondadest).

bottom of page